2016. szeptember 29., csütörtök

TUDTA?A megkülönböztetés vétek; ám, a különbségtevés elengedhetetlen. Aki megkülönböztet, öl; aki nem tud különbséget tenni, elpusztul.
Ne különböztessék meg az embereket egymástól, de tudjanak különbséget tenni menekülő, és gyilkos között!
A tét a lelkük szem, és szív elől tévesztése. Szeretettel, bölcsességgel, tettekkel megtartják, gyűlölettel, félelemmel, lustasággal elveszítik. Mentsék meg az Országot is, és az embereket is! Hiszek Önökben.

------------

[...]

én
 - Ma XYXX barátommal elmentünk egy határ menti csárdába... meghívott szülinapomra...
az ebéd közben azt kérdezte, szerintem mi lett a szavazás eredménye.
Azt mondtam, hogy a baloldal azt látja, hogy Ő nyert, mert a szavazás érvénytelen. Örülnek.
A jobboldal is úgy látja, hogy Ő nyert, mert akik megjelentek, azok többsége nemmel szavazott.
Akik otthon maradtak, örülnek, mert az volt a szavazatuk.
Mindenki örül. Egy színjáték, ami mindenkinek olyan lett, amilyennek Ő akarta.
Még a külföld is különböző módon ír róla. Az egyik országban azt írják, hogy a nép jó szíve győzött, a másikban meg azt, hogy példát mutatott Magyarország, és győzött a NEM. Amit akarnak... arra használják...
vicces, de most tulképp minden ország szeret minket... mert mindegyik olyannak lát, használ, amilyennek érdekében áll...

Ha igazságosak lennének "odafent", azt mondanák, hogy a szavazás érvénytelen, tehát nem használható fel az eredmény jogilag... de emberileg figyelembe kell venni a 3,akárhány millió ember akaratát.
Tudjuk milyen intézkedéseket hozzunk, hogy jogilag ne legyen egy nem érvényes szavazás felhasználva... pl. alkotmány módosításra... de az emberek akarata figyelembe legyen véve...

Az én bánatom annyi, hogy létezik egy SZONDA IPSOS nevű közvélemény-kutató cég, ami évtizedekig a hírekben is ott volt... hogy ez, meg az lett a felmérés eredménye... stb... ebben-abban...
na most, a szonda ipsos megcsinálta volna a teljes lakossággal a felmérését kb. 15 millió HUF-ból... és
1. nem 15 milliárdbólvagymennyiből
2. nem csak ennyit tudtunk volna meg, hanem tényleg megtudtunk volna valamit...
3. 4. 5. 6. stb stb.
Ez nem szavazás volt.
Érvényben lévő Európai szerződést nem lehet népszavazásra bocsátani. Első bibi, és nem is kellett volna több ahhoz, hogy meg se történhessen.
Ez nem népszavazás volt. Ha az volt, akkor sem érvényes jogilag... de nem is az volt. Ez egy drága gumicsont volt, amelynek az árát valódi tettekre lehetett volna költeni. Határvédelemre... is... és öreg nénik tűzifájára, és vajas kenyerére is... meg, melegítő ruhájára... .
Sajnálom.
Egy szonda ipsos felmérés valódi képe alapján...
kardot vehettünk volna minden háztartásba, és beengedhettünk volna sok valóban rászorulót, hogy gondoskodhassunk, segítsünk.
Beengedni azért nem akarják a rászorulókat, mert akkor azonnal feltűnne, milyen rosszul bánnak a saját népükkel...
kardot pedig azért nem vesznek minden háztartásnak, mert félnek, hogy azokat az Ő leváltásukra is fel akarnánk használni.
Sajnálom.
Váltsanak világot...

Találkozhattak önmagukkal... ez nagyon fontos. Ez volt az egyetlen értelme. Az ország továbbra is védtelen.

"Megmentik újra és újra a hazát, valahányszor saját profitjukat kell megmenteni. Ha háborút nem csinálhatnak, csinálnak háború-félelmet, s bebörtönöznek jámbor rajongókat, hogy a nép elhiggye, hogy veszélyben a haza.
A francia tőkének tizenöt milliárdja úszik, ezért kellenek a háborús hírek, s ezért kell a "hazafiasság". Majdnem olyan erkölcstelenség ez, mint a magyar uralkodó osztályoké, akiken szintén csak azért tört ki a hazafiasság, azért hirdetnek veszedelmeket, mert bűnös hatalmukat fenyegeti - a nép.
Párizs, október 7.
Budapesti Napló 1907. október 15. "
Ady Endre

XY
 - Ady Endre: Hát te sem érted? Nem elég, hogy Azok nem értik? Mennyi bajuk van az én éjszakáimmal, azt hiszed, én nem tudom, hamar belepusztulok? De nem élhetek másképp. Mennyit beszélnek róla mindenfelé, hülyék, Ady a bohém. Én nem vagyok bohém, minden ízem lázad ellene. Mert az én éjszakáimról beszélnek. Mert nekem nincs nappalom. Amiben én élek, mindig éjszaka és minél nappalabb, annál éjszakább. Minél világosabb, annál sötétebb. Hát azt hiszitek, azzal a nappallal, azzal a józansággal, lehet írni? Egyáltalán élni? Egyáltalán élni azzal amit én látok, amit én tudok? Olyan józanon, csak azt tudom, hogy már minden hiábavaló. Ezt a népet már megölték, testében, lelkében, itt nincs föltámadás, de belenyugodni sem lehet. Én nem nyugodhatok bele. Ha mindenki belenyugszik is, én nem tehetem. Meg kell mondanom, hogy mindenki meghallja, de Úgy nem lehet.

Kálvinista vagyok, minden ősöm az lehetett már a Kálvinizmus előtt, már a kereszténység előtt. Ha az eleve elrendelés hite már a Kálvinizmus, predesztináció. Nem vagyok teológus, sem filozófus, nem tudom mi a predesztináció, de belém van ivódva. Mindenben látom ami velem történik. Már abban, hogy éppen ide születtem, erre a földre, ebbe a népbe. Tudom, hogy én nem lehettem más és nem tehetek mást, mint amit teszek, ha beledöglöm is, nem én választottam, engem választottak. Tudom azt is, nem érdemes itt már semmi, de mit tehetek, helyt kell állanom, úgy kell verekednem, mintha a jövőért tenném. Az pedig nincs és mégis muszáj. És hiába menekülök az éjszakába, velem jön.

én
 - “Régóta mondjuk az embereknek, eljött a Tizenegyedik Óra. Most pedig vissza kell menned és el kell mondanod az embereknek, hogy EZ az az óra. Vannak dolgok, melyeket át kell gondolni… Hol élsz? Mit csinálsz? Milyenek az emberi kapcsolataid? Megfelelő kapcsolatban élsz? Honnan hozod az ivóvized? Ismerd meg a kerted. Eljött az ideje, hogy kimondd az igazságodat! Teremtsd meg a közösségedet. Legyetek jók egymáshoz! És ne magadon kívül keresd a vezetőt! Ez megfelelő időszak lehet erre! Most a folyó nagyon gyorsan folyik. Olyan hatalmas és sebes folyású, hogy lesznek, akik megijednek. Ők megpróbálnak majd a partba kapaszkodni. Úgy érzik majd, szétszakadnak és nagyon fognak szenvedni. Tudd, a folyónak megvan az úti célja! A vének azt mondják, legyen nyitva a szemünk, a fejünket pedig tartsuk a víz felett. Nézd meg, ki van ott veled és ünnepelj! A történelemnek ebben a szakaszában semmit sem szabad személyesen vennünk. Legfőképpen önmagunkat nem. Abban a pillanatban, amikor mégis ezt tesszük, spirituális növekedésünk és utunk megállásra kényszerül. A magányos farkasok ideje letűnt. Gyűljetek egybe!
Száműzzétek a küzdelem fogalmát a hozzáállásotokból és a szótáratokból! Mindent, amit most tesztek, szent módon és ünnepelve tegyétek! Mi vagyunk azok, akikre vártunk…”
Fehér Toll, Hopi

XY
 - Mivel, amit kapunk az út elején, az valóban determinált. a hogyan használjuk lehet csak kérdés. de talán az nem is olyan kevés. sőt. ha jobban belegondolunk, a hogyan a minden...


én
 -  Nem arról van szó, hogy ha nyúznak, gondolj valami szépre...
hanem arról, hogy a dolgoknak magasabb rendű értelmük van, és aki ezt tudja, és látva látja, annak minden másképp fest... A dolgunk mi magunk vagyunk.
Amíg kívül akarunk rendet tenni, háborúságot okozunk. Amint magunkban engedjük a rendet rendnek lenni, kívül eltűnik a háborúságból az a rész, ami a mi részünk volt.
Akik magukban az elemeket arannyá egyesítik, aranyat árasztanak a világra. Akik magukban a bolygókat Nappá egyesítik, az Egy világosságát, és az Életet árasztják a világra.
Az Égi nemzethez tartozás lélekben valósul. Azok tartoznak a Földön is egybe, akik lélekben ehhez a nemzethez tartoznak.
Ez a nemzet előlép, visszahúzódik, és így tovább... de sosem veszik el...
Nem igaz, hogy "nem érdemes itt már semmi"; érdemes felfedezni magunkban az eredetet, és ahhoz tartva világolni! Vallásfüggetlenűl, hogy lehet erről beszélni?
Az Egy nem várja el, hogy ezt tegyük, vagy azt tegyük. Nem várja el, hogy az egész világ a mi vállunkon üljön. Annak viszont, nagyon örvend, ha a lelkünkhöz közeledünk, ha bölcsességgel felismerjük a kegyelmet, és elfogadjuk azt. Örvend, ha szeretettel járunk a lények között. Örvend, ha örökítünk, hagyományozunk, gondoskodunk. Örvend, ha a lélek anyagba kötése helyett az anyag átlelkesítését éljük.
Ne féljenek, mert természetes, hogy az ember bölcsessége véges; természetes, hogy az ember nem tudhatja az egész világot jóvá tenni.
Amikor képességeik határához érnek, helyezzék bizalmukat az Egybe! Eddig is éltette a világot.
Legyenek az Ő nemzete, mint tízezer évekig eddig is voltak, és meglátják, hogy nem veszik el a nemzet!

A magyarok kezébe kard kell, amit adja az ég, hogy ne kelljen használniuk; a szívükbe, és fejükbe szeretet, és bölcsesség, hogy ne engedjék a világot odáig romlani, hogy a kardjukra legyen szükség... hogy gyógyíthassák a kort, hogy baráttá emeljék ellenségüket is.
---
Ha ez nem így van, akkor az ország védtelen.
----
A politika nem ezt éri el, ezért az ország védtelen.
-----
Politikán kívül, a nemzet maga, évtizedek alatt érhet el az említett magas szintre. Amíg nem ér el, kiszolgáltatott.
Ha ebben az időintervallumban éri támadás, vagy megsérül, és csak az Egyben bízhat, vagy a gyengékért, a kardjához kell nyúlnia.
Legyen kardjuk, de kívánom, hogy ne kelljen használniuk!
Közben tegyenek szert bölcsességre, fogadják az égi kegyelmet, és gondoskodva emeljék baráttá az ellenségeinket!

Meg tudják tenni, ha nem holnap kezdik, hanem ma.
Tudom, hogy lehetetlennek tűnik, de nem az. Korokon át az Égtől ez volt a dolgunk, és amikor a saját erőnk elfogyott, akkor megsegített az Ég.

Miért bántanák egymást; a pap lelkületű a harcosként égőt, a harcos a papként tündöklőt?
Csak azért kell rosszul érezniük magukat, mert a vezetőik nem tették lehetővé, hogy minden a helyén lehessen, és mindenki azon a poszton gondozhassa, gyógyíthassa, védhesse a világot, amelyre az Ég szerint való, és amelyre alkalmassága szerint hivatott lehetne.
Akik bölcsességre tesznek szert, látva látják, minek mi a minősége, és hol gyógyíthatja legeredményesebben a világot.
A harcos harcos, a pap pap. Nem kell mindenkinek mindkettőnek lennie.
Azok a valódi Pálos testvéreim, akik egyszerre harcosok, és papok.
Tartsanak össze, és ne szakértsék, és vádolják egymást, hanem legyenek a saját tehetségük szerinti körben, és ott gyógyítsák a világot! Az ellenséget is.
Akik a valódi Pálos testvéreim, álljanak készen, böjtöljenek, és imádkozzanak!

Rövidtávon így vagyunk. Azért vagyunk így, hogy hosszútávon ne kelljen így lennünk.
Egyszer majd mindenki pap lehet... és senkinek sem kell kardot használnia többé... és a megmaradtak megállnak majd az ősök emléke felett, és meghajolnak azok előtt, akik a mennyüket is oda adták, hogy ne legyen többé tudatlanság, és kegyetlenség, és csalás, csakis barátság.


Igyekezzenek a személyes teljesedésükért, és világosodásukért mindent megtenni... és az emberibb emberiség, a nagybetűvel Ember útjának őrzésében, és biztosításában részt venni!
Személyes útjuk, és kollektív útjuk így ér össze. Míg a világ nem támogatja a személyes megváltásukat, Önöknek kell támogatniuk a világ megváltását.